ANASAYFA HABER ARA ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
07/07/2015 Basın Açıklaması

07/07/2015 Basın Açıklaması

Tarih 08.Temmuz.2015, 00:43 Editör

Son günlerde özellikle esnaflığı bırakmış hatta maliye terkleri 10 yıldan daha fazla olmuş emektar insanlardan bizlere ulaşan Esnaf Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü tarafından kendilerinden talep edilen yüksek miktarda çeşitli isimler adı altında paralar talep edildiği ...

        Son günlerde özellikle esnaflığı bırakmış hatta maliye terkleri 10 yıldan daha fazla olmuş emektar insanlardan bizlere ulaşan Esnaf Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü tarafından kendilerinden talep edilen yüksek miktarda çeşitli isimler adı altında paralar talep edildiği bu paraların ödenmemesi durumunda adli işlem yapılacağı para cezalarının yanında hapis cezasıyla tecziye edilecekleri konusunda yazılar aldıkları bu yazılar üzerine Tesob a gidildiğinde kendilerinden 300,00.-TL.  500,00.-TL. hatta 1.000,00.-TL. nin üzerinde astronomik, bir çok esnafın aylık kazancından fazla  paralar talep edildiği ve aslında hiç olmayan güya tahakkuk eden faizdende hatır için vazgeçildiği söylenerek esnafa da sözde yardımcı olunduğu intibaı verilmekte olduğu şikayetleri bizlere ulaşmakta idi. Bu talepler yoğunlaşınca konuyu en iyi bilecek mercilere görüşerek başta zor kazanan bir çok sıkıntının muhatabı esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere kamu oyununda bilgilendirilmesi gereği hasıl olmuştur. Sorunun muhatabı biz olmasak da ortaklarının tamamı esnaf ve sanatkâr olan bir kurumun başkanı olarak aynı zamanda bu aidatları bizzat ödemek durumunda olan bir esnaf olarak mağdur edilmiş esnaflarımızı doğru bilgilendirmek ve esnaf kardeşlerimizin mağdur olmamaları ve bizim onlara karşı sorumluluk bilincimizin de bir gereği olarak böyle bir açıklama  yapma gereği hasıl olmuştur.              

       Esnafımızın vaki talepleri doğrultusunda gerekli yerlere müracaatla  yaptığımız araştırmada gördük ki maalesef Tokat Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğince yasal ücretlerin çok üzerinde ücretler tahsil ediliyor  yapılan itirazlara da  itibar edilmiyor  esnaf ve sanatkarın Esnaf Odaları Birliği'ne ödemesi gereken rakamlar pek tabiidir ki Türkiye bir hukuk devletidir ve bu aidat ,harç,vb ücretlerin de bir yasal dayanağı olması gerekir bununda elbette en doğrusunu bu işlemi takdir ve takip eden kurumlar olan başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü nün tespit, talimat, genelge ve görüşleriyle sonrasında   esnaf ve sanatkarın Türkiye genelindeki kanuni temsilcisi ve çatı örgütü Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu TESK’ in genelgeleriyle belirlenmiş olan miktarlar olması gerekmektedir. Bizde konuyu işin kaynağı olan mercilere sorduk onlardan aldığımız cevapları bu gün hem sizlerle hem de aracılığınızla ilgili kamuoyu ile paylaşmak istiyoruzki esnaf ve sanatkarımız daha fazla mağdur olmasın.

       Buna göre TESK in bize gönderdiği cevabi mailde 2015 yılının ikinci 6 aylık dönemi için bir kişinin esnaflığa başlarken ilk kayıtta ve daha sonraki süreçte  ödemesi gereken ücretler bakanlığın e esnaf sisteminde de açıkça görüleceği üzere  aşağıdaki gibidir.

 

TOKAT İLİNDE SİCİL İŞLEM ÜCRETLERİ (2015 Temmuz-Aralık) dönemi için

 

YENİ KAYIT ÜCRETLERİ:

Maliye harç bedeli : (Tasdikname Harcı Dahil) : 120,00.-TL.

Gazete İlan ücreti : 40,00.-TL.

Birlik kayıt ücreti : 63,50.-TL.

Oda kayıt ücreti : 63,50.-TL.

Evrak Bedeli(verilen belge başına): 13,00.-TL.

Toplam: 300,00.-TL.

( harç bedelinin %25 i düzenli olarak esnaf sanatkarlar odalar birliğine maliyece aktarılmaktadır.)

Buna göre bir kişinin esnaflığa başlarken ödemesi gereken maksimum ücret 300,00.-TL.dir.

 

Kayıt olduktan sonra esnaflığı devam edenler için belge gerektiğinde  ödenecek ücretler ise

HİZMET KARŞILIĞI olarak

Belge ücreti  2015 yılı itibariyle 13,00.-TL. olup alınacak her bir belge başına ödenecek miktardır.

 

TADİL( unvan değişikliği adres değişikliği vb değişiklikler için)

Maliye  harç bedeli : 51,05.-TL.

Tasdikname harç bedeli : 17,00.-TL. (Tasdiknamesi olandan yeniden bir ücret alınmaz)

Gazete ilan ücreti : 15,00.-TL.

Evrak Bedeli (verilen belge başına) :13,00.-TL.

Toplam: 96,05.-TL.

 

 

TERKİN ÜCRETİ (esnaflığı terk ederken ödenmesi gereken ücretler)

Maliye harç bedeli : 19,90.-TL.

Gazete ilan ücreti: 10,00.-TL.

Toplam:29,90.-TL.

 

Not: Terkin işlemi sırasında sistem üzerinden ilgilinin daha önceki yıllara ilişkin ödenmemiş vize ücretleri de tahsil edilebilir. Bu ücret  2015 Temmuz-Aralık yani Şu an itibariyle Tokat ilinde 5 yıllık vize ücretinin hizmet karşılığı 13,00.-TL. dır. (Vize sadece bir mühür basma işlemidir. Istamba mürekkebinden başka gideri yoktur)

Daha önceki yıllara ait vize ücretlerine faiz  veya gecikme  zammı işletilemez tahsilatın yapılacağı zamanki  mevcut  vize ücreti üzerinden hesaplanır. Örneğin 20 yıl vize yaptırmamış bir esnaf her 5 yıl için bir vize ücreti ödeyeceği hesap edilirse 4x13,00=52,00.-TL. ödemesi gerekmektedir.

 

Bu rakamlar Esnaf Odaları Birliği'nce ve ya sicil müdürlüğünce Tokat ilinde alınabilecek maksimum ücretlerdir. Bundan fazla talep edilen paralar tamamen yasaya uymayan üyenin ancak kendi rızasıyla isterse bağış yapabileceği miktarlardır.yukarıda bahsedilen ücretler  dışında hangi isim veya nam altında olursa olsun talep edilen ücretler haksız ve hukuksuzdur. hiç bir üye buna zorlanamaz. fazla dan istenen parayı hiç kimse ödemek zorunda değildir. Kendi  rızalarının dışında ödemek zorunda kalanlar hukuk yolları takip edilerek bu paralar geri talep edilebilirler. Özellikle bu basın toplantımızın asıl nedeni olan kendilerine TOKAT ESNAF SANATKARLAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından gönderilen yazıda ;

 (sicil müdürlüğümüze ............ tarihinde 60/........ sicil numarası ile .................. esnafı olarak  tesciliniz yapılmıştır.adı geçen kaydınız E.ve S.SY.11.maddesine göre  5 yılda bir vize edilerek yenilenmesi gerekirken bu süre dolduğu halde bu güne kadar hiç bir müracaatınız olmamıştır. yazımızın tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içerisinde SİCİL TASDİKNAMENİZ ile birlikte vize için müracaat etmeniz gerekmektedir.aksi takdirde T.T.K 34-35 maddeleri gereği ve T.C.K 52671 maddesi gereği 3 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezasına ve ayriyeten para cezasına çarptırılacağınız tebliğ olunur.) denilerek esnaf tan talep edilen bu ücretler de esnafımızın bilmesi ve dikkat etmesi  gereken hususlar ve yasal hakları  ise şöyledir.

1- 10 yılı aşanlar için borçlar kanunu 146 . maddesi ( kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça,her alacak on yıllık zaman aşımına tabidir) denilmektedir.bu çok açık ve net kanun hükmüdür hiç kimse aksine davranamaz ve davranmaya zorlanamaz.

2-TÜRKİYE ESNAF SANATKARLAR KONFEDERASYONU  TESK in resmi internet sitesinde  www.tesk.org.tr mevzuat başlığı altında 14 şubat 2008 tarih ve 26787 sayılı resmi gazetede yayınlanmış esnaf ve sanatkarların ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidat hakkında yönetmelik 6. maddesinin  8. fıkrası çok net olarak ( yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresi beş yıldır.Beş yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidat ve gecikme zamları terkin edilir.) denilmektedir.

3- Bu gibi borçlarla ilgili bir başka belge ise yerel mahkeme kararına yapılan itirazın Yargıtay 18. hukuk dairesince 25.11.2013 tarih 2013/17177 Esas no 2013/16251 Karar no ile  verilen Yargıtay kararıdır.

Bütün bu yasa yönetmelik genelge Yargıtay kararlarına rağmen ve yetkililerin bizzat arayarak uyarmalarına rağmen inatla bu paralar tahsil edilmeye devam edilmektedir.biz esnaf ve sanatkara olan saygımız muhabbetimiz ve sorumluluğumuz gereğince üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz.Bundan sonra yapılması gereken birlik yöneticilerine diğer yetkililere ve kanunun esas muhatabı ve mağduru olan esnaf ve sanatkara düşmektedir.

Buna göre sözde  Esnafın hamisi olması gereken onun hakkını savunması gereken  bir kurumun adeta esnafın haramisi gibi davranması kabul edilemez esnaftan haksız yere alınan paraların hesap edilerek yasal faiziyle birlikte çoluk çocuğunun rızkını veren bu fedakar insanlara  iade edilmesi gerekmektedir. bundan böylede her geçen gün iş kaybına uğrayan zaten zor kazanan bin bir güçlükle geçinmeye çalışan esnaftan yasal ücretlerin üzerinde para istenmemesi gerekmektedir. Esnaf ve sanatkar bunları ödemek zorunda değildir. Böylesi güzide bir kurum esnaf ve sanatkârın ildeki çatı örgütü ve şehirdeki tüm küçük esnaf ve sanatkarın temsilcisi bir kurum şaibelerden arındırılmalı daha fazla yıpratılmamalıdır.bu kurum bu güne kadar kamuoyu önünde hiç bu kadar tartışılır hale gelmemişti.Bunu müsebbibi elbette ki kurumu yönetenlerdir, yada yönetemeyenlerdir.  Bunun için ivedilikle tahsil edilen fazla paralar mağdur edilen bu insanlara kendilerinden özür dinlenerek geri ödenmelidir. Esnafın yükünü alsın diye kurulan bu yapı esnafa yük olmamalıdır: Yöneticilerinden bu talebe duyarlı davranarak tahsil edilen fazla ücretleri geri ödemelerini bekliyoruz.

Ayrıca sayın gümrük ve ticaret bakanlığımızdan konunun takip edilmesini istiyoruz kendilerine ve emeği geçen her kese kurduklar ve tıkır tıkır işleyen  e esnaf  siteminden   başta esnaf kefalet kredi  kooperatifleri olmak üzere esnaftan sicil kaydı isteyen resmi kurumların faydalandırılmasını istiyoruz ki esnaf ve sanatkar üç kuruş kredi kullanacağım diye sicile gönderilmek zorunda kalınmasın. Çünkü bugün itibari ile kredi dosyası için ortaklarımızdan sadece 1 mühür basmak için kanunibedeli 13,00.-TL olan vize işlemine makul hiçbir açıklama yapmadan kaynağını göstermeden tam 13-14 katı fazlası 175,00.-TL istenmekte ve adeta zorla alınmaktadır. Esnafa bir sürü yük getiren özellikle uzak ilçelerden bir belge almak  için şehre gelmek zorunda kalan esnaf bu çileden de kurtarılmalıdır. Ya Halkbankası bu belgeyi istemekten vazgeçmeli yahut sistem kooperatiflerede açılmalıdır. Ülkemizin ve dünyanın  iletişimde geldiği nokta göz önünde bulundurulduğunda bir çok kurumda çok daha hassas  belgelerin internet üzerinden temini bir dakikalık iş iken böyle bir imkanda esasen mevcut iken bundan esnafın faydalandırılmaması adeta deli dumrul tavrıyla esnafı bu meşakkatli köprülerden geçmeye zorlanması geçerken de yasal tarifelere dahi uymadan fahiş ücretler ödemek zorunda bırakılması insaflı bir tavır olmasa gerekir. Konuya göstereceğiniz ilgiye içlerinden birisi olmaktan her zaman gurur duyduğum bütün zorluklara rağmen inatla azimle çoluk çocuğuna götüreceği bir helal lokmanın peşinde koşmaya devam eden esnaf ve sanatkarım adına şimdiden teşekkür ediyor onlara gelecek her türlü zarara sonuna kadar karşı çıkacağımızı yalnızca basın açıklamasıyla yetinmeyip esnaf adına özellikle hukuk zemininde takipçisi olacağımızın ve her platformda dile getireceğimizinde özellikte altını çiziyorum. Bu vesileyle ediyor basın toplantımıza katılarak yıllardan buyana kamuoyunu doğru bilgilendirmek hususundaki özeninize gayretinize  emeğinize tekrar tekrar şükranlarımı sunuyor ülkemizin huzur ve sükunu için bu güzel günlerde duaların kabul olduğu Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizi büyütmek için hep birlikte dua edelim diyor gelen ramazan bayramının bayram gibi idrak edilmesi temennilerimizle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

S.S.Tokat Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kooperatifi
Başkanı
Ahmet Hamdi AYDOĞAN


Bu haber 4064 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

TOKAT

AHİLİK HAFTASI PROGRAMI

AHİLİK HAFTASI PROGRAMI 18-24 EYLÜL AHİLİK HAFTASI PROGRAMI

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

ANKET

Neden Esnaf Oldunuz?

Tüm Anketler

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

Sitenin tüm hakkı S.S. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 'ne aittir.
Bu site en iyi kalitede 1024x768 çözünürlük,IE5.5 ve üzeri ile görüntülenebilir.
Bu Site bir
TOKAT KK Yapımıdır. Teşekkürler MyDesign
www.tokatburada.com | http://www.tokatesnaf.com